Arpajaislaki 2024 ja tulevaisuudessa – Tämä sinun  tulee tietää

Kuvassa näkyy vaakaa pitävä tyypillinen lakionnetar.

Miltä näyttää arpajaislaki vuonna 2024? Nykyinen arpajaislaki tuli voimaan tammikuussa 2022, mutta hallitus on päättänyt uudistaa rahapelijärjestelmää ja avata sen lisenssimallilla kilpailulle viimeistään 1.1.2026. Uudistuksen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää pelaamisesta aiheutuvia terveydellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia haittoja sekä parantaa rahapelijärjestelmän kanavointiastetta.

Vuoden 2026 Suomen arpajaislaki keskittyy entistä tehokkaammin rahapelihaittojen torjuntaan.

Uudistuksen keskeiset kohdat:

  • Pelaajien oikeusturvan parantaminen ja väärinkäytösten ja rikosten estäminen
  • Pelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisy ja vähentäminen

Lisäksi laki määrää pakollisen tunnistautumisen kaikkeen rahapelaamiseen, mikä laajentuu kaikkiin Veikkaus Oy

peleihin viimeistään tänä vuonna. Pakollinen tunnistautuminen mahdollistaa pelaamisrajoitusten ja peliestojen käyttöönoton kaikessa rahapelaamisessa. Tunnistautumisen tarkoitus on myös helpottaa haitallisen pelaamisen tunnistamista ja siihen puuttumista.

Rahapelien markkinointi

Arpajaislakiin tehdään muutoksia, tai todennäköisemmin tiukennuksia rahapelien markkinointiin. Uudistettu laki täsmentää muun muassa Veikkaus Oy:lle sallitun markkinoinnin sisältöön liittyviä säännöksiä, edellyttäen, että markkinoinnin tulee olla vastuullista ja kokonaisuudessaan harkittua​

Nämä muutokset heijastavat Suomen pyrkimystä suojella kansalaisiaan pelihaitoilta samalla, kun säilytetään rahapelitoiminnan tuotot yleishyödylliseen toimintaan, mutta jatkossa tuottojen käyttöä ohjataan valtion talousarvion mukaisiin menoihin ilman ennalta määriteltyjä käyttökohteita​ 

Kuvassa näkyy noppia ja vuosi 2024, viitaten suomen arpajaislain uudistuksen ajankohtaisuuteen.

Salliiko nykyinen rahapelilaki kasinobonuksia?

Nykyinen rahapelilaki, joka astui voimaan vuonna 2022, keskittyy erityisesti pelaajien suojeluun, rahapelihaittojen torjuntaan ja lainvastaisen toiminnan ehkäisemiseen. Laki sisältää määräyksiä muun muassa pakollisesta tunnistautumisesta Veikkauksen peleissä, mutta se ei suoraan ota kantaa kasinobonuksiin​.

Veikkaus ei tällä hetkellä tarjoa kasinobonuksia, mutta erinäisiä etuja kylläkin. Lain yksi keskeinen elementti on markkinointirajoitukset, jotka kohdistuvat erityisesti Veikkauksen ulkopuolisiin toimijoihin. Laki mahdollistaa Poliisihallituksen toimet lainvastaista markkinointia vastaan, mutta se ei erikseen mainitse bonuksia tai muita kasinotarjouksia. Ulkomaiset nettikasinot voivat edelleen tarjota suomenkielisiä sivustoja ja asiakaspalvelua, ja ulkomailla tapahtuva mainostaminen on sallittua. Maksublokit, jotka on suunniteltu estämään talletukset lainvastaisesti toimiville nettikasinoille, voivat vaikuttaa kasinoiden toimintaan, mutta ne eivät suoraan kiellä kasinobonusten tarjoamista​.

Nykyisessä järjestelmässä keskeistä on pelaajien suojatoimien, kuten kuukausittaisten talletus- ja tappiorajojen käyttöönotto sekä nimenomainen kielto mainostaa rahapelejä alaikäisille. Järjestelmä edellyttää kaikilta rahapelitoimijoilta, niin kotimaisilta kuin ulkomaisilta, toimilupaa Suomessa toimimiseen​. Tämä voi vaikuttaa kasinobonusten saatavuuteen ja ehtoihin, sillä toimiluvan saaneiden toimijoiden on noudatettava Suomen lainsäädäntöä.

Vaikka laki ei suoranaisesti käsittele kasinotarjouksia, se luo puitteet, joissa bonusten tarjoamiseen ja markkinointiin voi tulla muutoksia. Lainsäädännön tarkoituksena on ehkäistä rahapelihaittoja ja suojata kuluttajia, mikä voi vaikuttaa siihen, miten bonuksia saa tarjota ja mainostaa Suomessa.

Voisiko Suomi ottaa mallia Ruotsista arpajaislain uudistuksessa?

Suomen voisi ottaa oppia Ruotsin arpajaislain uudistuksessa  monella tavalla, sillä Ruotsin siirtyminen monopolista lisenssijärjestelmään vuonna 2019 on tuonut mukanaan useita muutoksia ja hyötyjä. Ruotsissa kaikilta rahapeliyrityksiltä vaaditaan nyt toimilupa, ja ne maksavat 18% peliveroa, mikä on kerätty peleistä käytetyistä rahoista ja pelaajille maksettujen voittojen erotuksesta. Tämä uudistus on osoittautunut tehokkaaksi keinoiksi puuttua ulkomaalaisiin nettikasinoihin, jotka aiemmin kiersivät paikallista lainsäädäntöä ja johtivat rahavirtojen valumiseen ulkomaille​.

Suomen tilanne näyttää olevan kääntymässä samansuuntaiseksi. Orpon hallituksen 2023 ohjelmassa on tavoitteena siirtyä lisenssijärjestelmään vuoteen 2026 mennessä, mikä merkitsisi merkittävää muutosta nykyiseen Veikkaus-monopoliin. Tämän siirtymän taustalla on ulkomaisten nettikasinoiden kasvava suosio suomalaisten keskuudessa ja Veikkauksen heikentynyt kanavointikyky, mikä on johtanut valtion tuottojen vähenemiseen​.

Ruotsin kokemukset tarjoavat useita oppeja Suomelle. Lisenssijärjestelmän myötä on mahdollista lisätä markkinoiden avoimuutta ja kilpailua, mikä voi parantaa pelitarjontaa ja pelaajien valinnanvapautta. Samalla voidaan asettaa tiukempia vaatimuksia peliyhtiöille vastuullisen pelaamisen ja peliongelmiin puuttumisen osalta. Bonusten rajaaminen ja uusien pelaajien talletusrajoitukset ovat esimerkkejä Ruotsissa käytössä olevista vastuullisen pelaamisen toimenpiteistä.

Suomen tulevaan lisenssijärjestelmään liittyvät keskeiset tavoitteet ovat pelieurojen pitäminen Suomessa verotulojen ja lisenssimaksujen muodossa, avoimempien markkinoiden luominen, sekä vastuullisen pelaamisen ja peliongelmiin puuttumisen tehostaminen​. Vaikka suunnitelmat ovat vielä alkuvaiheessa, Ruotsin esimerkki antaa hyvän pohjan odotuksille ja suunnitelmille Suomen rahapelijärjestelmän uudistamiseksi. Liian korkeat verot kuitenkin aiheuttavat paineita kasinoidenkatteille jolloin riski harmaan markkinan kasvulle nousee.  Pelaajatkaan eivät saa yhtä hyviä palautusprosentteja. Niin onkin käynyt Saksassa, jossa keskimääräinen palautusprosentti pyörii 80% kohdalla, eli noin 15% matalampi, mitä esim ulkomaalaisilla nettikasinoilla Suomessa tällä hetkellä.

Näin ollen, Suomen voisi hyödyntää Ruotsin kokemuksia ja ottaa käyttöön selkeät säännöt peliongelmien ehkäisemiseksi, kuten bonusten ja talletusrajoitusten rajaamisen. Tärkeää on myös lisenssijärjestelmän joustavuus ja kyky muokata sääntöjä tarpeen mukaan, kuten Ruotsissa on tehty. Suomessa tarvittaneen tarkkaan harkittuja toimenpiteitä, jotka tasapainottavat sekä pelialan että pelaajien tarpeet, samalla kun turvataan valtion taloudelliset intressit ja edistetään vastuullista pelaamista.

Tuleeko uusi arpajaislaki 2026?

On mielenkiintoista nähdä millainen Suomen uudesta rahapelijärjestelmästä muodostuu. Näyttää tällä hetkellä siltä, rahapelien lisenssijärjestelmä tulee myöhästymään ja avataan vasta 2027, 2026 sijaan. Kiirettä pitää päättäjillä. Itse uusi arpajaislaki voikin tulla voimaan 2026, mutta emme usko, että markkina aukeaa ennen 2027. Alunperin huhuiltiin, että  arpajaislaki 2025 olisi uudistunut, mutta se ajatus kuopatttin aikoja sitten.